Ochrana majetku osôb

Komplexné dodávky a montáže:
-elektronických zabezpečovacích systémov (EZS)
-kamerové systémy (CCTV) vypracovanie štúdií
a projektov EZS a CCTV.
Servis, revízia a opravy zabezpečovacích
a poplachových systémov predaj EZS a CCTV.

strážna služba

Ochrana majetku a osôb.
Ochrana majetku a osôb pri preprave.
Ochrana prepravy majetku a osoby.
Zabezpečovanie poriadku na miest zhromažďovania osôb.
Prevádzkovanie zabezpečovacieho.
alebo poplachového systému
Vypracovanie plánu ochrany.

Dochádzkové systémy

Elektronické systémy kontroly vstupu,
dochádzky a obchádzkové systémy (EKV).

Elektronické systémy sledovania vozidiel
a pracovníkov - GPS, Lone Worker Protection.


Servis záložných
zdrojov

Návrh a projektovanie potreby
záložných zdrojov – UPS.

Pravidelné servisné prehliadky.

Predaj záložných zdrojov.

Montáž a oprava
klimatizácii

Komplexné dodávky a montáže
vzduchotechniky, klimatizácie,
chladenia a vykurovania.
Vykonávanie pravidelných periodických
servisných prehliadok.
Servis vzduchotechniky a klimatizácií
Návrh a projektovanie.

Predaj výpočtovej a komunikačnej techniky

Predaj výpočtovej techniky.
Komunikačné systémy- hlasové, dátové
a multimediálne systémy.
Intercomy, videointercomy, domáce telefóny,
videovrátnik.
Telefónne ústredne, IP telefónia.
Systémy inteligentnej domácnosti.

O FIRME

Naša spoločnosť sa zameriava predovšetkým na komplexné dodávky a montáž zabezpečovacích systémov, kamerových systémov, dochádzkových systémov a ostatným telekomunikačných systémov. Sme držiteľmi licencie na prevádzku technickej služby a strážnej služby. Pre firemnú klientelu vykonávame formou outsourcingu správu výpočtovej techniky – softvér, hardvér, servis záložných zdrojov, klimatizácií, systémy sledovania vozidiel a pracovníkov v teréne. Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné služby od návrhu, cez realizáciu, po záručný a pozáručný servis.Certifikát registra solventných firiem po kliknutí na odkaz

LICENCIE

Tu si môžete pozrieť Licenciu na prevádzkovanie
Technickej služby vo formáte PDF.

Tu si môžete pozrieť Licenciu na prevádzkovanie
Strážnej služby vo formáte PDF.

Kontakt

Silveron, s.r.o. Námestie SNP 41/59, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 915 667 898
E-mail: silveron@silveron.sk

IČO: 44 085 770
DIČ: 2022581231
IČ DPH: SK2022581231

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 14618/S

Bankové spojenie: SK74 1100 0000 0026 2313 4282, Tatrabanka, a..s.